एकलव्य मॉडेल निवासी शाळेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली

Spread the love
एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा विशाखापट्टणम जिल्ह्यातील अरकू व्हॅली विभागातील मज्जीवलसा गावात बांधण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाने रायचोटी मंडळाच्या मसापेटा गावात योगी वेमन विश्वविद्यालयाला 53.45 एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कडप्पा मंडळाच्या पुतलामपल्ली गावात L.V. प्रसाद नेत्र संस्थेला 59 एकर जमीन देण्यात आली.
एकलव्य मॉडेल निवासी

राज्य मंत्रिमंडळाने विशाखापट्टणम जिल्ह्यातील एकलव्य मॉडेल निवासी शाळेच्या बांधकामासाठी आदिवासी कल्याण विभागाच्या नावे 15 एकर सरकारी जमीन हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.

एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा विशाखापट्टणम जिल्ह्यातील अरकू व्हॅली विभागातील मज्जीवलसा गावात बांधण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाने रायचोटी मंडळाच्या मसापेटा गावात योगी वेमन विश्वविद्यालयाला 53.45 एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कडप्पा मंडळाच्या पुतलामपल्ली गावात L.V. प्रसाद नेत्र संस्थेला 59 एकर जमीन देण्यात आली.

एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा – ईएमआरएस
EMRS ही भारतीय आदिवासींसाठी एक आदर्श निवासी शाळा बांधण्याची सरकारी योजना आहे. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने ही योजना सुरू केली. तो 1997-98 मध्ये सादर करण्यात आला. ही योजना आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दुर्गम आदिवासी भागात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करते.

राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये संविधानाच्या अनुच्छेद 275 (1) नुसार सरकारच्या अनुदानासह EMRS ची स्थापना केली जाते.

More News –